Hjem

 

Publikationsliste (indtil ca. 2004)


Ib Ravn

 Bøger

Artikler (engelsk)

Artikler (dansk)

Boganmeldelser

 

 

BØGER

2.

Flux – Det gode liv i en dynamisk virkelighedsbeskrivelse. Borgen 1999.

1.

Ib Ravn (red.), Claus Emmeche, Simo Køppe, Frederik Stjernfelt og Jan Teuber: De nye videnskabers ord. 200 opslag fra attraktor til økosystem. Munksgaard/Rosinante, 1994. Bogklubudgave: Samlerens Bogklub, 1995.
Tysk udgave: Chaos, Quarks und schwarze Löcher. Das ABC der neuen Wissenschaften. Verlag Antje Kunstmann, München 1995. Tysk paperbackudgave: dtv, München, 1997. Tysk bogklubudgave: Bertelsmann Club, 1997.
Norsk udgave: Nye vitenskaber - nye ord. Universitetsforlaget, Oslo, 1996.
Finsk udgave: Uusien tieteiden sanakirja: 200 tieteen termiä 2000-luvulle. Edita, Helsinki, 1997.

 

 

 

ARTIKLER (ENGELSK)

20.

Action knowledge in intellectual capital statements – a definition and a case (to be submitted).

19.

Understanding conflict as a (missed) opportunity for social development. Presented at the annual conference of the International Association for Conflict Management, University of Maryland, USA, June 7-10, 1998 and at The European Conference on Peacemaking and Conflict Resolution, Belfast, Oct. 9-13, 1998. Conditionally accepted for publication by The International Journal of Conflict Management – now under revision.

18.

What if the IACM became unstuck from the groove of academe? (Medforfatter: Søren Viemose). Signal: Bulletin of the International Association for Conflict Management, Fall 1997, pp. 6-7.

17.

A flux ontology for action research. Presented at the conference "Knowledge and Action", The Work Research Institute, Oslo, Norway, Oct. 4.-7., 1995.

16.

Reader’s Bookshelf: Some Recent and Forthcoming Books on Cybernetics, Complexity and Neurophilosophy. Cybernetics and Human Knowing, vol. 1, no. 1, 1992, pp. 53-55.

15.

Normative action research. Organization Studies, 13(1): 19-35, 1992. (Medforfatter: Oguz Baburoglu).

14.

What should guide reality construction? I Frederick Steier (red.): Research and Reflexivity: Knowing as a Social-Systemic Construction. London: Sage Publications, 1991, p. 96-116.

13.

Implicate Order and the Good Life: Applying David Bohm's Ontology in the Human World. Ph.D.-afhandling, Department of Social Systems Sciences, University of Pennsylvania, 1989.

12.

Holonomy: An ethic of wholeness. Journal of Humanistic Psychology, 28(3): 98-118, 1988.

11.

Using holonomy to inform a transformational methodology for social research. Arbejdspapir fremlagt ved Second Conference on Holonomic Processes in Social Systems, Carmel Valley, California, 22-24 marts, 1987.

10.

Minimum purchase age and highway fatality (accepteret til offentliggørelse i International Journal of the Addictions, men begik selvmord). (Medforfattere: Jean-Marc Choukroun og Cindy Wagner).

9.

To see the world in a grain of sand. I, II. The American Theosophist, 75: 261-271, 287-293, september og oktober, 1987.

8.

Holography for the holonomist: A non-technical introduction for the reader with a heuristic interest in holography. Arbejdspapir fremlagt ved Second Conference on Holonomic Processes in Social Systems, Carmel Valley, California, 22-24 marts, 1987.

7.

The control-of-consumption approach to alcohol abuse prevention. II. A review of empirical studies. International Journal of the Addictions, 22(10): 957-979, 1987.

6.

The control-of-consumption approach to alcohol abuse prevention. I. A reconceptualization. International Journal of the Addictions, 22(9): 813-823, 1987.

5.

The construction of social order: A holonomic perspective. Papir fremlagt ved Annual Meeting of the American Society for Cybernetics, Virginia Beach, Va., 19-23 februar, 1986.

4.

A critique of some core concepts in systems thinking. S3 Papers 86-WP1, Department of Social Systems Sciences, University of Pennsylvania, 1986.

3.

Creating futures, constructing realities. General Systems Yearbook, 29: 7-15, 1985-86.

2.

Idealization as the common element in interactive planning and social research methodology. S3 Papers 86-05, Department of Social Systems Sciences, University of Pennsylvania, 1986.

1.

Exit scientism: A developmental systems approach to international relations. Papir fremlagt ved The Isle of Thorns Inter-University Consortium Conference on International Relations, University of Sussex, England, 11-14 marts, 1980.

 

 

 

ARTIKLER (DANSK)

76.

Hvem gider den upersonlige naturvidenskab? (anm. af 12 bøger om naturvidenskab fra 2001) Bogens Verden, april 2002, nr. 2, 29-33.

75.

Ny løn: Den centrale vision der fik det svært ved det lokale forhandlingsbord. (en kritisk vurdering af det nye offentlige lønsystem set fra et forhandlingsperspektiv)(sm. m. Anna Marie Møller) Samfundsøkonomen, nr. 5, 2001, s. 30-36.

74.

Den tavse livsmening (kronik: der findes p.t. ingen offentlig samtale om livets mening). Politiken 16.3.2001

73.

Der må være en Kant (klumme i Bøger om filosofi-udgivelser). Politiken, 11.11.2000.

72.

Grib ondet om ondets egen rod (om det onde, som behandlet i Flux) Information, kronik, 17.11.99

71.

Den dynamiske natur (om min bog Flux). Politiken, kronik, 20.11.99

70.

Maden og det gode liv (featureartikel om økologiske fødevarer) (sm. m. Claus Meyer, Arne Astrup, Bodil Søgaard, Jens Otto Andersen og Günther Lorentzen). Information, 24.12.98 (genoptrykt i Økonomaen, feb. 1999)

69.

Det gode samfunds filosof (nekrolog over Poul Bjerre). Politiken, kronik, 6.3.98.

68.

Personalekonflikter kan løses anderledes (præsentation af mediationsmetoden). Personalechefen, nr. 4, 1997, s. 14-15.

67.

Fra nazi til voodoo (om videnskabshistorikeren Paul Feyerabend). Politiken, kronik, 15.7.97

66.

Folkesundheden og betalingsbalancen står faktisk på spil. (Tåbelig titel, men en god sammenfatning af værktøj om arbejdslivskvalitet). Civiløkonomen, januar 1997, s. 4-6 (sm. m. Søren Ventegodt.)

65.

Det gode liv i de levendes land (om Grundtvigs salme). Berlingske Tidende, kronik, 17.11.96.

64.

Hjemme i universet (om Stuart Kauffmans biologi). Politiken, kronik, 29.8.96

63.

Kuvøseagurken (med Ane Bodil Søgaard). Politiken, kronik, 17. maj 1996.Genoptrykt i Sociale Penge, nr. 4, 1997, s. 9-11 (Merkur, Den almennyttige Andelskasse). Lagt på Skolen for Økologisk Afsætnings websted www.fps.dk/uv-mat.

62.

Arbejdslivskvalitet og et univers i udvikling (det gode arbejde i lyset af en selvorganiserende evolution). Berlingske Tidende, kronik, 8. september 1994.

61.

Virkeligheden som symfoni (en bølgemekanisk fortolkning af fysik og biologi). Politiken, kronik, 24. juli 1994 (på svensk i Ny Kultur, nr. 1, 1995, s. 20-28.)

60.

Konversationen der døde af skam (om danskernes pinligt manglende evne til at tale med fremmede). Jyllands-Posten, kronik, 30. maj 1994.

59.

Den kætterske fysiker (præsentation af David Bohm). Samvirke, januar-februar 1994, s. 86-88.

58.

Forskningen ud i offentligheden! Forskning, nr. 12, december, 1993, s. 20-21.

57.

Den skjulte videnskab (naturvidenskaben bør kritiseres). Politiken, kronik, 15. september 1993.

56.

Stene for brød i filosoffernes nye bageri (kritik af den moderne universitetsfilosofis meningsløshed). Berlingske Tidende, kronik, 11. marts 1993.

55.

Holismen har det godt (signalement af helhedstænkningen i Danmark anno 1993). Politiken, kronik, 10. august 1993.

54.

Kognition - computerprogrammeret, netværkserfaret eller handlingsfrembragt?. Litteratur og Samfund, s. 6-21, nr. 47-48, nov.1992.

53.

Lad os få en kulturdebat, der tager det åndelige alvorligt. Berlingske Tidende, kronik, 26. sept. 1992.

52.

Den tredje kultur (præsentation af John Brockmans videnskab-og-kultur-projekt). Berlingske Tidende, kronik, 4. februar 1992.

51.

Tomrum og fylde (det kvantemekaniske vakuum). Politiken, kronik, 10. december 1991.

50.

Den etiske svensknøgle (kritik af instrumentel etik-tænkning). Berlingske Tidende, kronik, 23. august 1991.

49.

Kærlighedens biologi (interview med Humberto Maturana). OMverden, nr. 7, maj 1991, s. 17-19..

48.

Hvorfor virker de alternative terapier? Nyt Aspekt, årg. 23, nr. 3, s. 6-7, 1991.

47.

Sandt nok (mellem relativisme og fundamentalisme). Politiken, kronik, 13. april 1991.

46.

Virkeligheden der blev væk. Politiken, kommentar, 24. december 1990.

45.

Kimmingen: Neuro-; Kvanteselvet. Paradigma, årg. 4, nr. 4, december 1989, s. 36-38.

44.

Den verdslige hjerne. Politiken, kronik, 5. december 1990.

43.

Tænketanken i Santa Fe. Politiken, kronik, 28. november 1990.

42.

Dyr og planter på computer. Politiken, kronik, 21. november 1990.

41.

En ny videnskab. Politiken, kronik, 14. november 1990.

40.

Nye rumopfattelser i naturvidenskaberne. I Jean Fischer og Bror Westman (red.): Hverdagsrummets ritualer - om naturens synliggørelse i nyere arkitektur, billedkunst, musik og fysik. København: Laboratoriet for Boligbyggeri, Kunstakademiets Arkitektskole, 1990, s. 87-104.

39.

David Bohms indfoldede virkelighed. I Nynne Koch (red.): Køn og verdensbillede. Forlaget Ask, 1990.

38.

Distribueret orden – en rationel helhedsbeskrivelse. Paradigma, årg. 4, nr. 3, s. 21-31, september 1990.

37.

Hinsides post-holismen [temaforord]. Paradigma, årg. 4, nr. 3, s. 1-2, september 1990.

36.

Kimmingen: Retorik og økonomi; Turnébiografisk populærvidenskab; Den ny kybernetik i Oslo. Paradigma, årg. 4, nr. 2, maj 1990, s. 30-32.

35.

Farvel til regeltænkning. Politiken, kronik, 9. februar 1990.

34.

Kimmingen: Hvad blev der af kybernetikken?; Mere om neurale netværk; Sheldrake holder på formerne. Paradigma, årg. 4, nr. 1, december 1989, s. 39-43.

33.

Kimmingen: Den ny biologi; En politisk Gaia?; Naturens visdom; David Bohm i Danmark og New Thinking Network. Paradigma, årg. 3, nr. 4, september 1989, s. 43-45.

32.

Neurale netværk. Paradigma, årg. 3, nr. 3, s. 36-46, juni 1989.

31.

At samtale er at forpligte sig over for den anden [Interview med Terry Winograd]. Paradigma, årg. 3, nr. 3, s. 12-17, juni 1989.

30.

Intelligens er ikke at have teorier om verden. [Interview med Hubert og Stuart Dreyfus]. Paradigma, årg. 3, nr. 3, s. 4-10, juni 1989.

29.

Tankens umulige mekanisering [Temaforord]. Paradigma, årg. 3, nr. 3, s. 1-2, juni 1989.

28.

Virkeligheden ifølge Bohm. Politiken, kronik, 9. maj 1989.

27.

Det gode liv. Naturkampen nr. 51, s. 20-23, maj 1989.

26.

Erkendelse uden fundament. Højskolebladet, 114. årg., nr. 17, s. 264-267, 6. maj 1989.

25.

Einstein og de to kosakker (humor i videnskaberne) Paradigma, årg. 3, nr. 2, marts 1989, s. 47-50.

24.

Kimmingen: Religion og fysik; Opfølgning: Husker vand? Paradigma, årg. 3, nr. 2, marts 1989, s. 41-44.

23.

Computeren der ser giraffen. Politiken, kronik, 26. januar 1989.

22.

Hvordan siger man både-og? Højskolebladet, 113. årg., nr. 46, s. 733-736, 3. december 1988.

21.

Kimmingen: Selvorganiserende systemer; Husker vand? Paradigma, årg. 3, nr. 1, s. 50-52.

20.

Fra lokal til distribueret orden i natur og samfund - Om naturvidenskab, verdensbilleder og det gode liv. Papir præsenteret ved Center for Velfærdsstatstudiers konference Herfra hvor vi står: Det moderne samfunds forandringspotentialer og fremtidsbilleder, Århus, 28.-30. oktober, 1988.

19.

Fra natur til kultur. Politiken, kronik, 12. oktober, 1988.

18.

Kimmingen: Kaos; Virkelighedsklubben. Paradigma, årg. 2, nr. 4, september 1988, s. 43-47

17.

Kvinder, videnskab, verdensbillede. [Temaforord]. Paradigma, årg. 2, nr. 4, s. 1-3, september 1988.

16.

Kimmingen: Metafor, kultur og organisationsteori; Institute of Noetic Sciences; Neurofilosofi. Paradigma, årg. 2, nr. 3, juni 1988, s. 55-58.

15.

Kimmingen: BioEssays og nyere evolutionstænkning; New Science Library; Mosaic og videnskabsformidling; Festskrift til David Bohm. Paradigma, årg. 2, nr. 2, marts 1988, s. 48-50.

14.

At lave billeder på verden, hele billeder. Uldum Højskoles Årsskrift 1987, s. 40-51.

13.

Ude i kulden - en uformel receptionanalyse af Bohm, Pribram, Sheldrake, Varela og Maturana samt Goodwin. Paradigma, årg. 2, nr. 1, s. 56-59, december 1987.

12.

Formskabelse i naturen. [Temaforord]. Paradigma, årg. 1. nr. 4, s. 3-4, september 1987 (med Søren Brier).

11.

Den indfoldede orden: En indføring i David Bohms fortolkning af kvantemekanikken. Paradigma, årg. 1, nr. 3, s. 8-14, 1987.Uddrag heraf trykt som: Innfoldet og utfoldet orden. Profil (Norge), nr. 1-2, september 1987, s. 126-129.

10.

Autonomi og helhed i levende systemer - en introduktion til Varelas og Maturanas autopoiese-beskrivelse. Paradigma, årg. 1, nr. 1, s. 23-30, december 1986.

9.

David Bohm: En fysiker og hans verdensbillede. Højskolebladet, årg. 111, nr. 33, s. 517-520, 6. september 1986.

8.

Ånden i naturen - og samfundet. Information, kronik, 14. august 1986.

7.

At se en verden i et sandskorn. Nyt Aspekt, årg. 18, nr. 2, s. 24-38, marts 1986.

6.

Det holografiske verdensbillede. Naturkampen, nr. 38, december 1985, s. 32-38.

5.

I anledning af en holografiudstilling - en ny gammel helhedstænkning. Højskolebladet. årg. 110, nr. 45, s. 699-706, 30. november 1985.

4.

Kroppen i øst og vest. Centring, årg. 4, nr. 3, s. 158-164, 1983.

3.

Selvorganisering og den indfoldede orden - naturens og menneskets udvikling belyst ud fra det holonomiske princip om helhedens afspejling i delen. Hel - tidsskrift for sundhedspædagogik og -politik, årg. 3, nr. 3, s.17-34, 1983.

2.

Holografi - et livsprincip? Hel - tidsskrift for sundhedspædagogik og -politik, årg. 2, nr. 1, s. 4-8, 1982.

1.

Sloganitti og kreaktivitet. Studenterbladet, 14. december, 1981, s. 8-9.

 

 

 

BOGANMELDELSER

86.

Det kloge køleskab og de bløde værdier. Peter Hesseldahl: Den globale organisme. Politiken, 14.05.02

85.

Stjernebøger. Ian Ridpath: Stjerner og planeter. Sys Matthiesen og snne Værnholt Olesen: Nattens eventyr. Politiken, 6.04.2.

84.

Ånd og lys. Aksel Haaning: Naturens lys. Politiken, 16.2.02

83.

En jernstang gennem hovedet. Antonio Damasio: Descartes’ fejltagelse. Politiken, 16.2.02

82.

Fysikere, mod og moral. Ove Nathan: Verden er kaotisk. Politiken, 23.1.02

81.

Matematikken kommer fra kroppen. George Lakoff og Raphael Nunez: Where Mathematics Comes From. Politiken, 19.1.02

80.

Ole Rømer og livets tøven. Ole Rømer: Korrespondence og afhandlinger samt et udvalg af dokumenter, v. Per Friedrichsen og Chr. Gorm Tortzen. Bjarne Kousholt: Ole Rømer og lysets tøven. Politiken, 9.1.02

79.

11 pund hakket professor. Jens Kerte: 20 spørgsmål til professorerne. Politiken, 22.10.01

78.

Ordet blev flæsk. Peter Thielst: Det onde og latterens lyst. Politiken, 6.10.01

77.

En elskelig talnørd. Paul Hoffman: Manden som kun elskede tal. Politiken, 5.10.01

76.

Det akademiske univers. Helge Kragh: Universet i perspektiv. Politiken, 20.9.01

75.

Energien i en flødekaramel. David Bodanis: E=mc2. Politiken, 15.9.01

74.

Bevidsthedens problem. Søren Lind: Bevidstheden, kort og godt. Politiken, 8.9.01

73.

Øst vest julerose tøjvask. Mogens Niss (red.): Matematikken og verden. Politiken, 25.8.01

72.

HUGO og de elendige gener. Matt Ridley: Genom. Politiken, 11.8.01.

71.

Nobelpristageren med det urolige sind. Sylvia Nasar: A Beautiful Mind. Samfundsøkonomen, nr. 3, 2001, s. 28-30.

70.

Tro, håb og lægekunst. Bernie Siegel: Kærlighed, medicin og mirakler. Politiken, 17.3.01.

69.

Følsom forskning. Bo Jacobsen, Mikkel Bo Madsen og Claude Vincent: Danske forskningsmiljøer. Bo Jacobsen: Hvad er god forskning? Politiken, 17.3.01.

68.

Fra økonom til økonoma. Deirdre McCloskey: Crossing: A Memoir. Politiken, 3.3.2001.

67.

Åndanisternes endeligt. George Lakoff og Mark Johnson: Philosophy in the Flesh: The Embodied Mind and its Challenge to Western Thought. Rafael Núñez og Walter F. Freeman (red.): Reclaiming Cognition: The Primacy of Action, Intention and Emotion. Patrick Wall: Pain: The Science of Suffering. Politiken, 17.2.2001.

66.

Finkerne på Darwins fad. Dag O. Hessen: Darwins verden. Politiken, 30.12.2000.

65.

Kloge klummer. Bobby Zachariae: Den tænkende krop. Politiken, 23.12.2000.

64.

Sund fornuft eller provinsiel tænkning. Kirsten Paludan: Videnskaben, verden og vi. Politiken, 22.12.2000.

63.

Rationelt syrebad. Bertrand Russell: Vestens filosofi. Politiken, 16.12.2000.

62.

Metafor-regn. Henrik Palle: Hinkeruder på informationsmotorvejen. Politiken, 6.11.2000.

61.

Mod sjælevandring og deslige. Ove Nathan: Stakkels Einstein. Politiken, 14.10.2000.

60

Mening med arbejdet. Karen Schultz: Eksistens i arbejdslivet. Politiken, 14.10.2000.

59.

Geologiens Sherlock Holmes. Jens Morten Hansen: Stregen i sandet, bølgen på vandet. Politiken, 7.10.2000.

58.

Kærlighedskampen på bistandskontoret. Peter Høilund: Socialretsfilosofi. Politiken, 30.9.2000.

57.

Sundhed og sandhed. Simon Sjørup Simonsen: Sundhedens filosofi. Politiken, 16.9.2000.

56.

Kosmologiens historie. Olaf Pedersen og Helge Kragh: Fra kaos til kosmos. Politiken, 14.9.2000.

55.

Evolution og bevidsthed. Theresa Schilhab: Den bio-logiske bevidsthed. Politiken, 17.8.2000.

54.

Fra gener til religion. Bent Foltmann: Det ufattelige liv. Politiken, 7.8.2000.

53.

Artig oprindelse. Thomas Hylland Eriksen: Charles Darwin. Politiken, 3.6.2000.

52.

Små tænkere. Hans-Jørgen Schanz: Platon. Ole Morsing: Kierkegaard. Steen Brock: Bohr. Politiken, 27.5.2000.

51.

Ørsted for begyndere. Bjarne Kousholt: H.C.Ørsted og fornuften i naturen. Politiken, 29.4.2000.

50.

Interlektuel på fem minutter (bunkeanmeldelse af seks engelske opslagsværker om videnskab og filosofi). Politiken, 19.2.2000.

49.

Bevidsthed og tvivl. C.H.Koch: Descartes. Politiken, 2.2.2000.

48.

Bioetisk grundbog. Karsten Klint Jensen og Svend Andersen (red.): Bioetik. Politiken, 18.12.99.

47.

Momsfrihed m.m. Ole Grünbaum: Den digitiale darwinisme. Politiken, 18.12.99.

46.

Biologisk nedsmeltning. Edward O. Wilson: Sammensmeltning: Kundskabernes enhed. Politiken, 9.11.99.

45.

Den Store Oprydning. Tor Nørretranders: Frem i tiden. Politiken, 5.11.99.

44.

Populærebog. Ove Nathan og Henrik Schmidt: den harmoniske begejstring. Politiken, 1.10.99.

43.

Ånden i ledningen. Rolf Lindborg: Ånden i naturen. Politiken, 4.8.99. (bragt i diføt-nyt, nr.??)

42.

Genganger. Francois Jacob: Musen, fluen og mennesket. Politiken, 16.6.99.

41.

Lægelig fornyelse, tak. Aggie Kjær og Else Berenth (red.): Kvindelige læger ser på sygdom og sundhed. Politiken, 24.4.99.

40.

Et rum med udsigt. Roert Osserman: Universets geometriske poesi. Politiken, 10.4.99.

39.

Et fornuftigt kaos. Morten Colding-Jørgensen: Kaos og ikke-elefanter. Politiken, 20.12.98.

38.

Byen hvor Niels Bohr. Thomas Söderqvist, Jan Faye, Helge Kragh og Frank Allan Rasmussen (red.): Videnskabernes København. Politiken, 20.12.98

37.

Økonomen på den øde ø. Deirdre McCloskey: The Vices of Economists, the Virtues of the Bourgeousie. Politiken, 29.11.98.

36.

Økologiske chips. Peter Hesseldahl: Den ny natur. Politiken,16.11.98.

35.

Tårer og molekyler. Candace B. Pert: Molecules of Emotion. Politiken, 4.10.98.

34.

Da retten tabte moralen. Peter Høilund: Den moderne retstænknings gennembrud og autoritetstab. Politiken, 9.8.98.

33.

Vor ven bladlusen. Marie-Luise Kreuter: Økologisk havebrug. Politiken, 9.6.98.

32.

Harley Davidzen. Robert Pirsig: Zen og kunsten at vedligeholde en motorcykel. Politiken, 9.6.98.

31.

Bacon og æggehovederne. Peter Thielst: Man bør tvivle om alt - og tro på meget. Filosofiens historie fra Thales til Habermas. Politiken, 9.6.98.

30.

Nazi-holisme. Anne Harrington: Reenchanted Science: Holism in German Culture from Wilhelm II to Hitler. Politiken, 9.6.98.

29.

Chomskyzofreni. Robert F. Barsky: Noam Chomsky: A Life of Dissent. Politiken, 15.3.98.

28.

Videnskabelse. Tre bøger af Paul Strathen: Hawking og de sorte huller. Einstein og relativiteten. Crick & Watson og DNA-molekylet. Politiken, 3.2.98.

27.

Intelligent på syv måder. Howard Gardner: De mange inteligensers pædagogik. Politiken, 10. januar 1998.

26.

Den arbejdende krop. Bodil Schmidt-Nielsen: August og Marie Krogh. Et fælles liv for videnskaben. Politiken, 11.11.97.

25.

Det enkle og det nære. Catharina Juul Kristensen (red.): The Meeting of the Waters: Individuality, Community and Solidarity. Politiken, 19.10.97.

24.

Topskrabere. Jesper Hoffmeyer: Shorts. 40 artikler om natur, videnskab og liv. Politiken, 15.10.97.

23.

Mystisk udgivelse. Hildegards Lægebog. Årsager og behandlinger. Politiken, 24.9.97.

22.

Sprogets musik. Douglas R. Hofstadter: Le ton beau de Marot. In Praise of the Music of Language. Politiken, 21.7.97.

21.

Et samfund af iagttagere. Georg Kneer og Armin Nassehi: Niklas Luhmann. Introduktion til teorien om sociale systemer. Politiken, 28.5.97.

20.

Genvej til generne. Vilhelm A. Bohr og Birgit Lund Andersen: Livets kode: DNA. Politiken, 27.5.97

19.

Den nervøse kosmolog. F.David Peat: Infinite Potential: The Life and Times of David Bohm. Politiken, 4.5.97.

18.

En turbo-Hawking. Stephen Hawking: Hawkings univers (illustreret). Politiken, 20.4.97.

17.

Retten ifølge Gandhi og Ross. Vibeke Vindeløv: Konflikt, tvist og mægling - konfliktløsning ved forhandling. Politiken, 17.4.97.

16.

Sofies overmand. Eirik Newth: Jagten på sandheden. Videnskabens historie. Politiken, 9.2.97.

15.

Det ondes gener. Lyall Watson: Naurens mørke side – Det onde, naturhistorisk set. Politiken, 6.1.97.

14.

Naturen i hovedet. Svend Erik Larsen: Naturen er ligeglad. Naturopfattelser i kulturel sammenhæng. Politiken, 4.12.96.

13.

Fra New Age til Old Age. Lise Debel Christensen: New Age etik. Berlingske Tidende 27.11.96

12.

Når alt er ét fedt. Tove Kruse: Helhedsvision og videnskab - hos 15-1600-tallets naturforskere. Berlingske Tidende, 28.10.96

11.

Tyggegummiroman. Deepak Chopra: Merlins genkomst. Berlingske Tidende. 18.9.96

10.

At ville er at kunne. Peter Marstrand: Ny renæssance. Berlingske Tidende, 11.9.96

9.

Computeren som naturens redskab. Peter Coveney og Roger Highfield: Frontiers of Complexity. Roger Lewin: Complexity. M. Mitchell Waldrop: Complexity. Murray Gell-Mann: Quarken og jaguaren. Kevin Kelly: Out of Control. Berlingske Tidende, 25.7.96

8.

Videnskabelig kulturdebat. John Brockman: Den tredje kultur. Berlingske Tidende, 28.6.96

7.

Richard Lederer: Anguished English. Magisterbladet, nr. ?, 1995.

6.

Hans-Jørgen Nielsen: Den fraktale boogie. Information, 13.7.1991.

5.

Poul Bjerre: Opbrud. Utopisk humanisme. Paradigma, årg. 3, nr. 3, s. 54-55, juni 1989.

4.

Bernt Gustavsson: Världsbilder. Synenmänniska, samhälle, natur. Bokbox [Sverige], nr. 98, s. 69-70, maj 1989.

3.

Søren Brunak og Benny Lautrup: Neurale netværk. Bokbox [Sverige], nr. 98, s. 44-45, maj 1989.

2.

Erik Dammann: Bak tid og rum. Paradigma, årg. 2, nr. 1, s. 60-61, december 1987.

1.

Naturvidenskaben på sporet af den tabte helhed? Naturkampen, nr. 34, s. 32-34, december 1984.