Hjem

 

Det gode liv


 

Det gode samfunds filosof

En nekrolog over min mentor Poul Bjerre, arkitekt, fritænker og forfatter, der tænkte humanistisk og etisk i videnskab og filosofi længe før det blev moderne.

Flux -
det gode liv i en dynamisk virkelighedsopfattelse

Min bog om proces og udvikling som det centrale i natur og samfund.

Implicate Order
and the Good Life

Min Ph.D.-afhandling fra 1989, om det gode liv forstået som oplevelsen af helhed. Udgangspunktet er David Bohms fortolkning af virkelighed og bevidsthed.

Det onde
og samfundets udvikling

Kronik fra Information om den falske ide om "det onde".

Maden og det gode liv

Stor artikel i Information med Claus Meyer, Bodil Søgaard m.fl., om fødevarekvalitet og måltidet i kulturen

Det gode liv
i de levendes land

Eftertiden har trukket tænderne ud på en af Grundtvigs mest eksistentielt visionære salmer.